Om UNGiKÖR

För medlemmar

Viktigt angående STIM-avgifter

Viktig information angående utbetalning av STIM-avgifter till våra medlemskörer:  UNGiKÖR lämnar endast bidrag till STIM-avgifter som rör innevarande verksamhetsår. UiK kommer alltså inte längre att

Läs vidare »
Om UNGiKÖR

Om UNGiKÖR

UNGiKÖR är Sveriges Barn- och Ungdomskörförbund med medlemmar över hela landet. Vi ger barn- och ungdomskörer ekonomiska bidrag till sin verksamhet, arrangerar festivaler och kurser, skapar opinion i frågor som rör barn/ungdomars och sång, samlar information och kunskap på området och mycket, mycket mer.

Läs vidare »