DSC_0278

Om UNGiKÖR

UNGiKÖR är Sveriges Barn- och Ungdomskörförbund med medlemmar över hela landet. Vi ger barn- och ungdomskörer ekonomiska bidrag till sin verksamhet, arrangerar festivaler och kurser, skapar opinion i frågor som rör barn/ungdomars och sång, samlar information och kunskap på området och mycket, mycket mer.

UNGiKÖR är Sveriges Barn- och Ungdomskörförbund med närmare 5000 medlemmar över hela landet. Vi finns för att ge barn- och ungdomskörer ekonomiska bidrag till sin verksamhet, för att arrangera festivaler och kurser, för att skapa opinion i frågor som rör barn/ungdomar och deras sång, för att samla information och kunskap på området och mycket annat.

Verksamheten finansieras huvudsakligen av statliga bidrag från MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor) och organisationen är politiskt och religiöst obunden.

Vill du vara med i UNGiKÖR? Kontakta vårt kansli.

 

 

 

 

 

Dela denna sida