PW2

Gullan Bornemark är Årets Barn- och Ungdomskörledare 2020​

Gullan Bornemark tilldelades den 7 november utmärkelsen Årets Barn- och Ungdomskörledare 2020 av UNGiKÖR med motiveringen:

“Gullans hela livsgärning är ingenting annat än enastående.
I trekvarts sekel har hon med sitt lekfulla förhållningssätt berikat generation efter generation med sina otaliga musikaliska verk - kompositioner som spridits i form av skivor och sångböcker.

Gullans sånger är en storartad lek mellan ord och toner som har en självklar plats i den svenska sångskatten. Genom Gullans sånger kan generationer lätt mötas och sjunga tillsammans.

Melodierna är harmoniska, omfångsrika, bär en rytmisk stuns och lever i varm symbios med de finurliga texterna. Dessa har genom åren följsamt speglat tidsandan och bidragit med en unik kvalitet av tidlöshet och tillgänglighet.

Att Gullan på ett tidigt stadium, förutom att komponera, även bedrev musikundervisning genom ”Blåklockan” är vid sidan av hennes omåttliga kompositioner också av stor vikt för Sveriges musikliv. Musikundervisningen i ”Blåklockan” blev en viktig modell för sångundervisning i grupp, inte minst för förskolebarn, under stora delar av 1900-talet och fram till dags dagar.

Både Gullan själv och hennes sångskatt utstrålar och manar till sångglädje. Det är svårt att tänka sig hur det sjungande Sverige låtit utan Gullan Bornemarks gärning!”

Gullan Bornemark föddes i Härnösand år 1927 och växte upp i samma stad. Det var i Härnösand som hon deltog i Alice Tegnérs sista offentliga konsert, något som gjorde stort intryck på henne. Gullan tog musiklärarexamen vid Musikhögskolan i Stockholm1951 och kyrkomusikerexamen vid Musikhögskolan i Malmö 1977.

Mellan åren 1952-2007 bedrev hon en egen musikskola; Musikleken Blåklockan. I samband med det började hon skriva egna sånger. Barnen Eva, Sven, Jörgen och Dan har i hög grad har i hög grad medverkat i och inspirerat hennes arbete. Den första visboken, Gubben i lådan, kom ut 1962 och därpå följde skivutgivningar. Gullan förekom därefter flitigt i radio och TV, inte minst under 1960-talet med sångprogram för barn. Hon har även skrivit flera sångtexter om trafik, ofta till välkända melodier. Dessa ingick i barnprogrammet Anita och Televinken som hade till syfte att lära barn trafikvett.

Gullan Bornemark är verksam än idag, ofta tillsammans med någon av sina barn, inte minst sonen Dan Bornemark, med vilken hon har fortsatt producera musik för barn och nya kompositioner.
Dan Bornemark har skrivit musiken till många av de senare sångerna. Bland annat de omtyckta sångerna Tutti Frutti och Jorden runt-låten som finns med i ett specialskrivet vokalt medley som UNGiKÖR beställt av Sebastian Rilton. Detta framförs av Sveriges Ungdomskör under professor Erik Westbergs ledning.

Dela denna sida