bli medlem i UNGiKÖR

MEDLEMSKAP OCH BIDRAG

Vill ni bli medlemmar?

Klicka på knappen till höger, där hittar ni information samt de dokument som behöver fyllas i för ansökan om medlemskap.
Har ni frågor? Kontakta Karolina Åsberg på kansliet.

Redan medlemmar?

Klicka på knappen till höger, där finns information samt de dokument som behöver skickas in varje år senast 30 november.
Har ni frågor? Kontakta Karolina Åsberg på kansliet.

Rese- och projektbidrag

Före 15 mars och 15 oktober varje år kan medlemsföreningar ansöka om rese- och projektbidrag.
Klicka på knappen till höger för mer information om hur det går till.
Har ni frågor? Kontakta Karolina Åsberg på kansliet.

För våra distrikt

Klicka på knappen till höger, där finns information samt de dokument som distriktens styrelser behöver skicka in varje år senast 30 november.
Har ni frågor? Kontakta Karolina Åsberg på kansliet.

Vanliga frågor

Vad kostar det att vara med i UNGiKÖR?

Det kostar ingenting alls OM din kör är en förening. Det finns en medlemsavgift per körsångare – men den dras av från det verksamhetsbidrag kören får, så i praktiken är det enda som händer att kören får pengar till sin verksamhet.
Om kören däremot inte är förening får UNGiKÖR inte något bidrag från staten för den kören och då kan vi tyvärr inte heller dela ut några bidrag.
Vill kören vara med i UNGiKÖR ändå så kostar det 20:-/körsångare.

Kan vi vara medlemmar i flera organisationer samtidigt?

Ja, er förening kan vara medlem i flera ungdomsorganisationer samtidigt, t ex RUM och UNGiKÖR, men föreningen kan bara vara bidragsgrundande hos en organisation. Ni kan alltså inte få bidrag från båda organisationerna.

Förening = ekonomiskt bidrag

UNGiKÖR:s ekonomi bygger på årligt bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Det bidraget baseras på antalet medlemmar i körer som är föreningar. De körer som inte är föreningar får UNGiKÖR inget statligt bidrag för, därför kan de körerna i sin tur heller inte få några bidrag från UNGiKÖR. I klartext betyder det att en medlemskör i UNGiKÖR ska satsa på att bilda förening för att få tillgång till så många förmåner som möjligt.

Medlemsförmåner (för körer som är föreningar)

  1. Årligt verksamhetsbidrag till kören.
  2. Resebidrag till körresor.
  3. Möjlighet att delta i festivalen Norbusang samt andra festivaler och kurser arrangerade av UNGiKÖR.
  4. Möjlighet för medlemmar att åka på UNGiKÖR:s årsmöteshelg med årsmöte och fortbildning.
  5. Möjlighet att påverka aktiviteterna i distriktet och delta i deras arrangemang.
  6. Möjlighet att delta i internationella evenemang (Europa Cantat och andra).

Redo att bli medlem?

Kontakta Karolina Åsberg på kansliet om du behöver hjälp eller har funderingar,
gå annars direkt till de dokument som ska fyllas i för att bli medlem.

Så här kan ett år med UNGiKÖR se ut…

…när verksamhetsåret är kalenderår (1 jan-31 dec):

15 feb Verksamhetsbidrag betalas ut av UNGiKÖR
Feb-mars      Årsmöte
April-maj       Styrelsemöte*
Sept-nov        Styrelsemöte*
30 nov            Skicka de ”4 dokumenten”

…när verksamhetsåret är läsår (1 juli-30 juni):

Sept-okt        Årsmöte
Okt-nov        Styrelsemöte*
30 nov          Skicka de ”4 dokumenten”
15 feb           Verksamhetsbidrag betalas ut av UNGiKÖR
Mars-maj     Styrelsemöte*

* Antal styrelsemöten bestämmer ni själva beroende på verksamheten.

Ett år i UNGiKÖR för en distriktsstyrelse:
31 jan – sista dag för ansökan om distriktsbidrag
30 nov – sista dag för inlämning av årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, verksamhetsplan och ekonomisk plan.

Dokument som medlemmar/blivande medlemmar behöver hittar du här »

Är du arbetsgivare?
Lathund för vad man behöver göra finns här »

Dela denna sida