KONTAKT

Karolina:
Frågor som rör befintligt och blivande medlemskap i UNGiKÖR, bidrag, ekonomi och administration.

Lotta:
Frågor som rör UNGiKÖR:s verksamheter och kommunikation, Sveriges Ungdomskör och förfrågningar om samarbeten.

Postadress:
UNGiKÖR
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
Telefon kansli 0709-19 21 510709-19 21 51

Vår styrelse