Händer förening

Medlemsservice – Ladda ned

Här finns instruktioner och dokumentmallar   -både för er som redan är medlemmar och för er som vill bilda förening och ansöka om medlemskap i UNGiKÖR. 
Din kör måste vara en egen förening, eller medlemkör i en förening bestående av flera körer, för att kunna ansöka om medlemskap i UNGiKÖR. 
Även distrikten behöver vara egna föreningar.

Det behöver inte vara svårt att bilda eller driva förening. För att förenkla har vi tagit fram några enkla mallar.
Vi rekommenderar att ni använder dem eftersom de säkerställer att vi får all information som vi behöver. Det går lika bra att använda er egna dokument. Glöm i så fall inte att kontrollera att samma uppgifter framgår som de vi efterfrågar.

Ni behöver även skicka in kontaktuppgifter till körens och föreningen kontaktperson. Gör gärna det omgående efter ert årsmöte så att ni får all information och våra medlemsbrev.

Det finns två sätt att verifera er förenings medlemmar:
1. Genom namnunderskrifter
2. Genom inbetalning av medlemsavgift.
Er förening ska alltid kunna styrka era medlemmar. UNGiKÖR efterfrågar dock inte längre namnlistan med underskrifter bland medlemshandlingarna. Dessa ska ni behålla hos er förening för att kunna visas upp vid en eventuell granskning.
Numer ska ni istället fylla i medlemsräkningsformuläret som finns att ladda ner bland övriga mallformulär. Er föreningens styrelse ansvarar för att uppgifterna ni lämnar är riktiga

För att bilda förening och bli medlemsförening i UNGiKÖR – läs instruktion här.

Senast 30 nov skickar ni in:

 1. Er förenings stadgar
 2. Ert första årsmötesprotokoll
 3. Verksamhetsplan
 4. Medlemsräkningsformulär
 5. Kontaktuppgifter till kören
 6. Ansökan från er förening att vara med i UNGiKÖR

Använd gärna våra mallar:

Senast 30 nov skickar ni in:

 1. Ansökan från er förening att vara med i UNGiKÖR
 2. Er förenings stadgar
 3. Ert senaste årsmötesprotokoll
 4. Medlemsräkningsformulär

Använd gärna våra mallar:

Att vara distrikt
Distrikten följer samma tidplan som våra medlemsföreningar vad gäller redovisning och bidragsansökningar.  

Det betyder att 30 nov är sista dag för inlämning av följande handlingar:

 • Distriktets årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk redovisning (=Årsredovisning)
 • Verksamhetsplan
 • Ekonomisk plan (=Budget)

 

Utöver det ska en aktuell kontaktlista till distriktsstyrelsens medlemmar skickas till kansliet senast två veckor efter det att årsmöte har ägt rum. För de distrikt som lämnar in sina handlingar i tid, utgår ett grundbidrag.

 

Utöver det kan distrikten söka projektbidrag före samma datum som medlemskörerna, vilket är 15 mars och 15 oktober.

 

Vill ni veta mer om distrikten eller bilda ett nytt? Kontakta kansliet [email protected].

Dela denna sida

Dela på facebook
Dela på whatsapp
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email