Liten Nordiskt Ljus

Sveriges Ungdomskör i Göteborg

Den 2-5 januari besökte Sveriges Ungdomskör Göteborg. Under dagarna repeterade kören intensivt, hade workshop med Anci Hjulström samt höll en konsert.

Den 2-5 januari besökte Sveriges Ungdomskör med dirigenten Fredrik Winberg. Göteborg.
Under dagarna repeterade kören intensivt och hade en workshop i sceniskt framförande, som hölls av Anci Hjulström.

Söndagen den 4 januari gav kören en konsert  i Betlehemskyrkan under rubriken ”Nordiskt Ljus”.

Om Sveriges Ungdomskör (SVUK) är en blandad kör som består av 24 unga, rutinerade körsångare i åldrarna 16-25. Sveriges Ungdomskör bedrivs som ett projekt inom ramen för UNGiKÖR och är politiskt och religiöst obunden. Projektet bygger på idén att det i Sverige -på samma sätt som i andra länder ute i Europa och världen- ska finnas en nationell spjutspetskör med meriterade unga körsångare från hela landet. Kören hade sin första sammankomst under Trettonhelgen 2011, och har sedan dess haft träffar i form av internat eller resor och festivaler ca 2-3 gånger per år. Under 2015 kommer kören, förutom Göteborg, även att göra ett nedslag i Örebro i mitten av juni samt under sommaren delta i den omfattande Europa Cantatfestivalen i Pesc, Ungern och där möta och sjunga tillsammans med andra nationella ungdomskörer från Europa.

Dirigent
Dirigenterna för kören håller en hög konstnärlig och pedagogisk nivå. De anlitas under en projektperiod om ca 2-2,5 år. Fram till och med sommaren 2015 är det Fredrik Winberg som är dirigent. Han arbetar även bl a som musiklärare vid Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm, undervisar i kördirigering vid Musikhögskolan i Örebro samt är dirigent för Västerås Kammarkör.

Ansökan och antagning
Sveriges Ungdomskör tar kontinuerligt emot förfrågningar och ansökningar av körvana sångare mellan 16 och 25 år. Den som vill söka till Sveriges Ungdomskör gör detta genom ett förinspelat prov där förkunskaper i form av röstkvalitet, röstbehandling och tonbildning bedöms. Även notläsningsförmåga och körerfarenhet tas med i bedömningen.

 

 

* Läs mer: http://www.ungikor.se/category/sverige-ungdomskor/

UNGiKÖR:s sida på Facebook

Sveriges Ungdomskörs sida på Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela denna sida