SVUKVBWS

I Eric Ericsons fotspår – och sen då? Ett unikt möte i Visby!

I Eric Ericsons fotspår - och sen då? Det var temat för årets körledarkonvent, som ägde rum i Visby. Som en del av detta tema var Sveriges båda rikstäckande ungdomskörer speciellt inbjudna för ett första, unikt möte.

I Eric Ericsons fotspår – och sen då?

Det var temat för årets körledarkonvent, som ägde rum i Visby. Varje år anordnas ett körledarkonvent av Föreningen Sveriges körledare (FSK) på någon plats i Sverige.

Utifrån temat var årets konvent av förklarliga skäl förlagt till Visby, där körnestorn Eric växte upp och påbörjade sin bana som kördirigent.
Deltagarna fick tillfälle att minnas hans musicerande, hans undervisning och hans betydelse för körlivet men framförallt möjlighet att diskutera vad han har betytt för det arbete vi gör i dag och kommer att göra i framtiden.

Som en del av detta tema var Sveriges båda rikstäckande ungdomskörer – Sveriges Ungdomskör (SVUK), som drivs av UNGiKÖR och Nationella kören (NUK), med Sveriges Kyrkosångsförbund som huvudman – speciellt inbjudna för ett första, unikt möte.
Körerna repeterade både var och en för sig och gemensamt. Tillsammans med sina respektive dirigenter Fredrik Winberg och Birgitta Rosenqvist Brorsson höll de som avslutning på hela konventet en konsert/workshop med riktning in mot framtiden.
Konserten- med en bred repertoar- blev på många sätt en succé som visade på ungdomskörssångens och ungdomskoristernas potential inför framtiden.

Genom att en av SVUK:s tenorer Gustaf Martinson, tidigare deltagare i UNGiKÖR:s körledarkurs för unga och numer studerande vid Södra Vätterbygdens folkhögskola, gavs möjlighet att dirigera SVUK i sitt egenkomponerade stycke ”Aftonbön” med text av Karin Boye- ett bejublat inslag-  fick körledarsverige även se exempel på återväxt inom såväl dirigent- som kompositörsleden.

Gustavs stycke kan du se och höra via länken http://youtu.be/kK03iSw2pqU

Utöver konserten hade de båda ungdomskörerna en repetition tillsammans med Eric Ericsons kammarkör. Då sjöngs bl a Jesu meine Freude av JS Bach från pärm till till pärm samt Förvårskväll och Glädjens blomster. Vid repetitionen sjöng körerna även igenom ett numer något ovanligare stycke med texten; ”Vart jag än går följer mig en hund som kallas Ego” som kompositören Lars-Erik Larsson tillägnat just Eric Ericson.

Helgen i Visby var en fantastisk upplevelse för många och bar med sig en varm inspiration inför kommande arbete med unga körer och röster.

 

Är du intresserad av Sveriges Ungdomskör, eller vet du någon som är det? Via länken finns mer information om hur man söker:

Sveriges ungdomskör – SVUK

 

Dela denna sida