IMG_2502

UNGiKÖR:s sjungande årsmöte

UNGiKÖRs sjungande årsmötesdagar 2015 var förlagda till Uppsala fred 13– lörd 14 mars. Själva årsmötet hölls under fredagskvällen och tiden därutöver ägnade vi åt fortbildning med mycket sång tillsammans med Stefans Nilsson och Lotta Hasselqvist-Nilsson, som presenterade sina mycket populära barn- och ungdomskörsånger.

x

UNGiKÖRs sjungande årsmötesdagar 2015 var förlagda till Musikskolans lokaler i Uppsala fred 13 mars kl 16 – lörd 14 mars kl 13. Själva årsmötet hölls under fredagen.

Tiden därutöver ägnar vi åt fortbildning med mycket sång tillsammans med Stefan Nilsson och Lotta Hasselqvist-Nilsson, som presenterade sina mycket populära barn- och ungdomskörsånger.

Den nya riksstyrelsen konstituerade sig under fredagskvällen och under lördagen hölls ett möte mellan representanter från de olika distrikten. Även Ungdomsrådet (URK) passade på att hålla egna möten.

 

Dela denna sida