Ordförandeklubba

UNGiKÖRs sjungande årsmöte

UNGiKÖRs sjungande årsmöte 2016 UNGiKÖRs sjungande årsmötesdagar 2016 är förlagda till Uppsala fred 11 mars kl 18 – lörd 12 mars kl 13. Själva årsmötet kommer att vara fred 11 mars kl 19.00-21.30 och tiden därutöver ägnar vi åt fortbildning med mycket sång.

Tid: Fred 11 mars kl 18.00 – Lörd 12 mars kl 13.00

Plats: Uppsala Musikskola, Skolgatan 51 Uppsala.
Kostnad: Det kostar inget, maten ingår.
Anmälan: 
Anmälan behöver vi för att kunna beräkna förtäringen, om man endast kommer till själva årsmötet är det inte nödvändigt men det underlättar vår planering om vi får anmälan även till det.
Senast 1 mars 2016 till [email protected] vill vi ha er anmälan.

Program:
Fredag
18.00 Middag
19.00 Årsmöte med sång

Lördag
9.00-12.15  Musikaliska inspirationspass: Workshop 1 med Karin Runow (kl 9.00-10.30)
Workshop 2 med Mårten Jansson och Eva Ericsson Berglund (kl. 10.45-12.15)
12.15 Lunch

Efter lunchen finns möjlighet att ha egna möten i lokalerna fram till kl 15. Anmäl till [email protected].

Workshop 1 : Karin Runows musikaliska värld
Karin Runow är kyrkomusiker i Svenska kyrkan Sollentuna med ett flertal körer och flitigt anlitad inspiratör och körledare runt om i landet.
Hon har producerat ett flertal sånger och musikaler för barn, Ogräs i rabatten, Ängel utan vingar, Festen, I början, Varmisar och Kalla kårar och mässan Bara vara barn. År 2011 tilldelades hon Aulénpriset för sina kompositioner för barn och unga.
Inför kulturhuvudstadsåret 2014 beställde svenska kyrkan i Umeå musikalen ”Mot hjärtats mitt” som framfördes under kyrkomusiksymposiet 2014.

Workshop 2: Trestämt 2 SAB
Det går inte att bortse ifrån – påtagligt fler tjejer/kvinnor sjunger i kör än antalet killar/män.
Detta medför som alla som dirigerat vet balansproblem som än mer accentueras när man sedan försöker sjunga fyrstämmigt. En enkel lösning på detta problem är att sjunga trestämmigt SAB – men tyvärr upplever nog de flesta att det är ganska svårt att hitta repertoar för den ensembletypen. Vi har upplevt detta själva och vår bok är ett försök att fylla i alla fall några repertoarhål som finns under ett års konsertcykel.

Mårten Jansson är utbildad rytmikpedagog från Kungliga Musikhögskolan och är anställd sångpedagog, lärare i musikteori och körledare på GUC och Musikskolan, Uppsala.
Mårtens kompositioner hörs nu allt oftare runt om i värden och är förutom hos Notfabriken regelbundet publicerad av Bärenreiter Verlag.
Eva Ericsson Berglund är utbildad sångpedagog från Kungliga Musikhögskolan och är anställd sångpedagog, ensemble och körledare på GUC, Uppsala. Eva sjunger i Eric Ericsons kammarkör och är uppskattad sopransolist i oratorier och  liknande.

 

Resebidrag: Från och med 2016 har vi ett nytt bidragsförfarande kopplat till årsmötet:
Ung-i-kör betalar resan för 2 personer från varje kör, under förutsättning att minst 1 person är ungdom, med ett maxtak på 800 kr/person. Bidrag utgår endast till körer som är förening och därmed räknas som fullständiga medlemmar.
För utbetalning-skicka din biljett och kontonr till [email protected].

Ni har utöver detta bidrag även möjlighet att söka resebidrag (se nedan) för självklart är fortfarande alla från er kör välkomna till årsmötet!

Logi: Ordnar du själv, vi rekommenderar vandrarhemmet Uppsala Vandrarhem, Kvarntorget 3, Uppsala tel: 018-24 20 08.

 

Vi vill också påminna om de datum som kan vara bra att komma ihåg:

Verksamhetsbidragen utbetalas från 16 feb.

Ansökan om resebidrag kan göras vid 3 tillfällen med deadline 15 feb, 15 april och 15 okt.

 

 

Dela denna sida