flickor_som_kramas_fri_bild_pixabay

Sången i förskolan! Viktigt digitalt symposium 24/3

Symposium 2021: Sången i förskolan! går på djupet i frågan om barns rätt till sång och vill lyfta sången som en självklarhet och en rättighet för alla barn. Symposium 2021: Sången i förskolan! går på djupet i frågan om barns rätt till sång och vill lyfta sången som en självklarhet och en rättighet för alla barn

Vilken plats tar sången i förskolan? 
Bör sången lyftas och få en mer framträdande roll i läroplan, utbildning och verksamhet? 
… Är det viktigt att sjunga i förskolan?

Onsdag 24 mars kl. 9-15
Digitalt (länk till livesändningen på Youtube publiceras på Körcentrum Syds hemsida i god tid innan symposiet)

Sångens positiva inverkan på lärande och välbefinnande är klarlagd i flera forskningsrapporter, ändå minskar antalet timmar med sång, både i utbildningen till förskollärare samt i förskolans verksamhet. 

I förskolans läroplan skrivs det väldigt lite om sång och musik och vi ser med oro en utveckling där sång och musik flyttas från utbildningen och ersätts med projektbaserade initiativ, för de förskolor som har intresse och resurser. 
Är sång och musik inte längre en självklarhet för alla barn i förskolan?

Symposium 2021: Sången i förskolan! går på djupet i frågan om barns rätt till sång och vill lyfta sången som en självklarhet och en rättighet för alla barn, oavsett var i landet de befinner sig.

Programmet bjuder på inspirerande talare och programpunkter. Få en bakgrunds- och nulägesbeskrivning av musikens plats i förskolan och förskollärarutbildningen, klingande exempel och ta del av inspirerande projekt, samtal och debatter. Hur går vi vidare för att lyfta sångens roll i läroplan, utbildning och verksamhet?

Symposium 2021: Sången i förskolan är en del av firandet av Kungliga Musikaliska Akademien 250 år och arrangeras i samarbete mellan Körcentrum Syd, Kungliga Musikaliska Akademien, Musik i Syd, Körcentrum Väst och UNGiKÖR med stöd från Region Skåne.

Preliminärt program:

9.00 – 9.15 Välkommen! 
Susanne Rydén, VD Musik i Syd samt preses Kungliga Musikaliska Akademien, Annika Annerby Jansson, Ordförande Regionfullmäktige Skåne, Ulrika Emanuelsson, Föreståndare Körcentrum Syd

9:15 – 9:30 Key Note
Michael Bojesen, Kördirigent, körsångare och VD Malmö Opera.

9:30 – 9:50 Barn vill sjunga!
Hur, när och varför? Om barns sång och sångutveckling.
Gunnel Fagius har verkat för barns sång i många decennier som körledare, läromedelsförfattare, föreläsare, kursledare och forskare. Hon är utbildad musiklärare vid Kungliga Musikhögskolan och i musikvetenskap vid Uppsala universitet. 

9:50 – 10:00 Sångeri i Sundsvall
Kulturskolans ”Sångeri” väcker barns intresse för musik! 
Birgitta Thalén Sundin, Sångpedagog Kulturskolan Sundsvall

10:00 – 10:15 PAUS

10:15 – 10:40 Musik och förskola
Bakgrund och nulägesbeskrivning av musikens plats i förskola, förskollärarutbildning och förskollärarutbildning med musikprofil vid Malmö Universitet.
Ylva Holmberg, förskollärare, rytmikpedagog och lektor i pedagogik. Undervisar i musik och rörelse på Lärarutbildningen och är programsamordnare för förskollärarutbildning med musikprofil och Åsa Sahlée, förskollärare och lärare på förskollärarutbildning med musikprofil.

10:40 – 10:50 Körtrappan!
Joakim Olsson Kruse Körledare och organist i Västerås domkyrka  
 
10:50 – 11.10 Musik, skapande och hälsa!
Vilken hälsa talar vi om och hur avläser vi musiken i kroppen och samhällskroppen?
Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, knuten till Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

11:10 – 12:00 Rösträtt – Sång på förskolan
Nationellt samarbetsprojekt mellan 13 regioner i landet. 
Projektsamordnare Unga Musik i Syd presenterar musik och inslag av Lina Blomqvist, Dan Knagg m.fl.

12:00 – 13:00 LUNCHPAUS

13:00 – 13:30 Vad jag saknade i utbildningen!
Förskolläraren Tora Hyllstam samtalar med Charlotte Tullgren, programansvarig förskollärarutbildningen Kristianstad. Moderator Ulrika Emanuelsson, föreståndare Körcentrum Syd.

13:30 – 13:40 Hammarkullen!
En presentation från El sistema Hammarkullen

13:40 – 13:50 Gullan Bornemark
Gullan Bornemark berättar om när hon startade musiklekskolan Blåklockan.

13:50 – 14:05 PAUS

14:05 – 14:15 Barn och ungas rätt till kultur! 
Region Skånes Kulturplan 2021 – 2024
Gitte Grönfeld Wille, Kulturchef Region Skåne

14:15 – 14:45 Hur går vi vidare?
Ett avslutande samtal med Kristina Axén Olin, Ledamot Utbildningsutskottet, Kajsa Paulsson Universitetslektor Högskolan Borås, Skolverket, Förskolenämnd någon kommun.
Moderator: Susanne Rydén, VD Musik i Syd samt Preses Kungliga Musikaliska Akademien.

14:45 – 15:00 Ensemble Yria

(Med reservation för ändringar)

UNGiKÖR - Sveriges barn- och ungdomskörer

Dela denna sida

Dela på facebook
Dela på whatsapp
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email