Final N23

Ny undersökning bekräftar antalet körsångare i Sverige!

6% av landets befolkning mellan 7-84 år sjunger i kör! Siffran berättar att körsång är en stor och viktig del av människors liv och vardag och att antalet aktiva körsångare i Sverige fortfarande är konstant.

Under många år har en siffra, 600 000 körsångare i landet, florerat i både körförbund och medier – men ingen specificerad undersökning har gjorts sedan SOM-institutet vid Göteborgs universitet tog fram statistik år 2014. Körförbundens nätverk Körliv i samverkan*  ville ta reda på hur många som nu 2023/2024 sjunger i kör i Sverige och beställde därför en undersökning av Novus. Undersökningen har initierats och utarbetats i samverkan mellan organisationerna inom nätverket. Finansieringen möjliggjordes av Sveriges Körförbund och Sveriges Kyrkosångsförbund.

Undersökningen genomfördes genom 2 164 webbintervjuer i en slumpmässigt utvald panel. Undersökningen visade att 540 000 svenskar mellan 7-84 år sjunger i kör. Det motsvarar sex procent av den svenska allmänheten. Av de tillfrågade som hade minst ett hemmavarande barn födda mellan 2005-2016, angav sex procent att deras barn sjunger i kör – körsången är alltså lika stor bland barn som bland de vuxna. Bland kvinnor i åldrarna 35-49 år uppgav hela tolv procent att de sjunger i kör – det är nästan var åttonde kvinna i ålderskategorin.

Hela rapporten finns att ladda ner här

”I relation till SOM-institutets tidigare undersökning ser vi att körverksamheten över tid är väldigt stabil, vilket är glädjande. Ungefär sex procent av landets befolkning i åldersspannet 7-84 år sjunger regelbundet i kör och då har vi inte räknat in alla hundratusentals människor som sjunger sporadiskt av hjärtats lust på fester och högtider, arenakonserter med stora artister, på fotbollsmatcher, i Allsång på Skansen och Liseberg, och överallt i samhället där den gemensamma sången är ett fundament för glädje och gemenskap”, säger Karin Eklundh, som är förbundsordförande för Sveriges Körförbund och sammankallande i för nätverket Körliv i samverkan.

* Körliv i samverkan är ett nätverk mellan Sveriges Körförbund, UNGiKÖR, Sveriges Kyrkosångsförbund och Equmeniakyrkans Sångarförbund.

Dela denna sida