Årets Bouk 2019 PO och MEcrop2

Årets Barn- och Ungdomskörledare

Årets Barn- och Ungdomskörledare 2019 är Pelle Olofson!

Vid invigningen av årets körledarkonvetet i Lund fredag 18 oktober delade UNGiKÖR ut utmärkelsen Årets Barn- och Ungdomskörledare 2019 till Pelle Olofson med motiveringen:

”Årets barn och ungdomskörsledare 2019 är en tongivande körledare med ett okuvligt engagemang.
Med sin mångsidighet och sitt mångåriga, aktiva yrkesliv har hen genom höga förväntningar fostrat och inspirerat generationer av goda körsångare.
Årets barn och ungdomskörsledare 2019 har en obruten tilltro till barns och ungdomars inneboende förmågor, vilket även visar sig i en mängd välskrivna tonsättningar för och av unga korister, varav flera finns utgivna i tryck.

Årets barn och ungdomskörledare 2019 har med konstnärliga framgångar, under lång tid och med stor värme och ambition, synliggjort ung körsång i Sverige, inte minst pojkars sång.

Trots sina långa gedigna yrkesgärning vilar Årets barn och ungdomskörledare 2019 inte på lagrarna, utan är aktiv genom sin tjänst som barn- och ungdomskörledare i Hägerstens församling samt genom den egna, fristående ungdomskammarkören Lilla Kören.”

UNGiKÖR tillsammans med mängder av elever och körsångare genom åren gratulerar Pelle till utmärkelsen!

Pelle Olofson har arbetat som sångare och körledare under många år. Jämsides med detta har han komponerat olika sorters musik, inte minst körmusik för unga sångare.

Pelle var musiklärare på Adolf Fredriks musikklasser mellan 2000 och 2017. Där efterträdde han år 2009 Christoffer Holgersson som ledare för Adolf Fredriks gosskör. Tillsammans med Fredrik Winberg startade han hösten 2012, för andra gången i skolans historia, Adolf Fredriks kammarkör, en blandad kör för elever på högstadiet.

Sedan hösten 2017 är han anställd som kyrkomusiker i Hägerstens församling i Stockholm, där han bland annat startat upp en gosskörsverksamhet.

Han leder sedan år 2005 den egna kammarkören, Lilla kören.  Sedan januari 2012 är han även dirigent för Stockholms Studentsångare och sedan september 2013 också för dess nybildade systerkör, Stockholms Akademiska Damkör.

KOoPOcrop
Årets Barn- och Ungdomskörledare 2019 tillsammans med Årets Körledare Karin Oldgren

UNGIKÖR gratulerar även Karin Oldgren till stipendiet Årets Körledare 2019. Karin har tidigare gjort betydande insatser för UNGiKÖR i egenskap av ledamot i UNGiKÖR:s riksstyrels samt grundare och dirigent för Sveriges Ungdomskör

Intresset för att nominera Sveriges duktiga barn- och ungdomskördirigenter har ökat under de senaste åren.

UNGiKÖR är mycket glada över att varje år få ta del av alla de fina förslag och beskrivningar som kommer in genom nomineringarna varje år, och som visar på vilket fantastiskt arbete som pågår med barn- och ungdomskörer runt om i landet.

Nomineringsförfarandet inför årets Barn- och Ungdomskörledare 2020 kommer att öppna 15 april nästa år och vara öppet till 1 juni (kl 24.00) 

Detta gäller:
– Styrelsen tar alla förslag i beaktande
– Det är dock ingen omröstning- en röst per körledare räcker för att den ska komma med i styrelsens nomineringshantering. Gå därför gärna hellre ihop i er kör och satsa på att skriva en riktigt bra motivering är att många skriver in i formuläret.
– En person eller kör kan dock nominera flera körledare per år.
– Tänk på att du/ni som lämnar uppgifterna är tydliga i er motivering och kontrollera de uppgifter du/ni lämnar är riktiga!

Vid eventuella frågor kontakta
Lotta Wilund
[email protected]
mobil: 0708-639939

 

Dela denna sida