Ordförandeklubba

Medlemshandlingar

Nu är det snart dags att skicka in era medlemsdokument till UNGiKÖR: För kör som är förening: Det är som vanligt den 30 nov som ”de 4 dokumenten” ska skickas in till kansliet.

Nu är det snart dags att skicka in era medlemsdokument till UNGiKÖR:

För kör som är förening:
Det är som vanligt den 30 nov som ”de 4 dokumenten” ska skickas in till kansliet. Dessa är:

  • Årsmötesprotokoll från senaste årsmötet
  • Verksamhetsberättelse
  • Medlemsförteckning med underskrifter/kvitton på inbetalningar
  • Kontaktuppgifter med kontonr.

På vår hemsida finns färdiga mallar nedladdningsbara som ni kan använda om ni vill: http://www.ungikor.se/ladda-ned/

Dessa dokument skickas till:

UNGiKÖR
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm

Kör som är förening betalar inte in någon medlemsavgift. Den dras från verksamhetsbidraget
vid utbetalningen den 15 februari.

Körer som inte är förening är också välkomna i UNGiKÖR, men får inte tillgång till bidrag och rabatter av olika slag beroende på att UNGiKÖR inte får statsbidrag för dessa. Medlemsavgiften är 20/kr/medlem/läsår. Betalas till BG 5441-8321 före 30 november.

Enskilda medlemmar
Man kan också vara medlem i UNGiKÖR utan att ha med en kör. Dessa enskilda medlemmar
betalat 150kr/läsår. Betalas till BG 5441-8321 före 30 november.

UNGiKÖR finns till för er och är ni osäkra på något i samband med rapporteringen är det
bara att kontakta oss så fort ni vill ha hjälp med något.
Kansliet: når ni via epost: [email protected] eller telefon 0709- 19 21 51

Dela denna sida