SVUK jönne23

Succé för årets dirigentkurser i Malmö

Årets körledarkurser erbjöd många nyheter, särskilt inom barn- och ungdomskörledning. UNGIKÖR har i samverkan med övriga körförbund samt med benäget bidrag av Kulturrådet och Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond ett fullsatt spetsspår i körsång, dirigering och ledarskap för unga sångare.

Inför årets körledarkurser som ägde rum i Malmö 8-13 augusti har UNGiKÖR tillsammans med övriga körförbund i samverkan arbetat fram kursprogrammen för barn- och ungdomskörledare på olika nivåer. Särskilt glada och stolta är vi över utfallet av kursen som var ett spetsspår i körsång, dirigering och ledarskap för ungdomar 16-25 år. Kursen hade 20 platser som blev fullbesatta. Ledare var Ida Rosén Hamrå för körsångsdelen, Karin Oldgren för dirigeringsdelen och UNGiKÖR:s egna ledare Christoffer Melhus Parrow och Alexandra Högborg hade hand om ledarskapsutbildningen.

Ida Rosén Hamrå ledde även den populära ungdomskörledarkursen som återkom från år 2022 .

För barnkörledare fanns en kurs på fortsättningsnivå som leddes av Anna Rosén.

Även de gängse dirigentkurserna på nivå A (grundläggande) B (fortsättning) och C (Masterclass) hade stor uppslutning. 

Dela denna sida