espri

Kompositionstävlingen Ny musik för ungdomskör avgjord!

Inför Föreningens Sveriges Körledares konvent i Umeå, som för året hade fokus på barn- och ungdomskörstema, utlystes en kompositionstävling. Vinnarna presenterades och verken uruppfördes under årets körledarkonvent i Umeå.

1:a pris om 25.000:-  tilldelades Lars-Hernqvist med motiveringen:
”För ett målande tonlandskap, där Britt G Hallqvists kluriga texter har fått full inspiration i kompositionen ”Om somligt” för SAAB och piano har Lars Hernqvist tilldelats första pris.”
Det vinnande bidraget framfördes av Musikhögskolans kammarkör från Piteå under ledning av Erik Westberg.

Förutom de tre prisen gavs ett hedersomnämnande till Göran M Hägg för kompositionen ”Mitt eget land”  för den välklingande, varma trestämmigheten till text av Barbro Lindgren.

Om tävlingen:
Kriterierna var att tonsättare av alla nationaliteter och åldrar kunde delta. Tonsättaren fick själv välja ämnet för texten, som fick vara på svenska, engelska eller latin. För upphovsrättsligt skyddad text skulle skriftligt tillstånd från textinnehavaren bifogas.

Upphovsrätt, utgivande, framföranden och inspelningar
Föreningen Svenska Körledare, UNGiKÖR samt Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik förbehåller sig rätten till uruppförandet och inspelning av densamma.  Gehrmans Musikförlag har getts företräde att publicera vinnande bidrag.

 

Dela denna sida