SVUKvideoBL

NYHET- I år kan du söka projektbidrag för digitala projekt

Under pandemin har efterfrågan på digitala lösningar ökat. Därför har UNGIKÖR nu öppnat möjligheten för våra medlemskörer att även kunna söka medel för digitala projekt i sina projektansökningar. Sista ansökningsdatum är 15 mars.

Coronapandemin har medfört att många planer för konserter, samarbetsprojekt, resor och läger har fått läggas på hyllan under det senaste året

I takt med att pandemin har fortskridit har efterfrågan på möjligheter att använda sig av digitala medier ökat. Detta ser UNGiKÖR under rådande omständigheter inte bara som en möjlighet för våra körer att hålla igång verksamheten, att klara av att hålla i och hålla ut under Coronapandemin, utan även en möjlighet att för oss att visa på det rika, unga körliv som finns i Sverige. 

Därför har vi öppnat möjligheten för våra medlemskörer att i vårens omgång av ansökan av projekt och resebidrag även kunna söka medel för digitala projekt. Sista ansökningsdatum är 15 mars.

Gör såhär:

Skicka in en projektbeskrivning med uppgifter om vad ni tänker göra med en budget precis som vanligt. Läs mer om hur det går till här. *
Utöver det:

 • Kom ihåg att det är viktigt att ni har hämtat in nödvändiga tillstånd från samtliga deltagare om att synas i bild och ev. publiceringar av namn enligt GDPR. Bekräfta i er ansökan att ni gjort det eller ämnar att göra detta i projektet. Den som äger projektet är ansvariga för att göra detta.
 • Planera för att inspelningen ska ske på ett smittsäkert sätt enligt vid tidpunkten rådande restriktioner och riktlinjer  samt att videon produceras så att det också går för publiken att uppfatta detta. Beskriv i ansökan hur ni planerar för det. Även detta ansvarar arrangören för.
 • Projektansökningen ska omfatta alla evenemang som alla kan ta del av. (Motsvara öppet för allmänheten) Ni behöver därför även bekräfta i er ansökan att det är ok att materialet sprids till en vidare krets och att UNGiKÖR får göra det i sina kanaler.
 • Projekten får gärna liksom tidigare vara samarbeten mellan en eller flera körer.
 • Exempel på digitala produktioner som ni kan söka projektbidrag för:
  – Förinspelade körstycken och/eller hela konserter -antingen bara ljud eller i ljud och bild.
  – Livestreamade konserter
  – Publika repetitioner eller filmer av dokumentär karaktär, t ex  som handlar om körens liv och arbete. 

  Detta kan ni inte söka bidrag för:
  Medel för digitala repetitioner eller annat material som är helt interna.

 Återrapportering:
Efter genomfört projekt ska ni återrapportera till oss. Bifoga då länken till det färdiga resultatet.
Om ni a någon anledning behöver avvika från den tidplan som ni angett i er projektbeskrivning vid ansökan behöver ni inkomma med en justering av tidplan innan den deadline ni angivit har passerats. Om projektet inte kan genomföras så som angivits i projektansökan  måste ni återkoppla till UNGiKÖR antingen för att få en justering av projektet godkänd, alternativt återbetala bidragsmedlen. 

Dela denna sida