tygkasse UiK

För våra distriktsstyrelser

Bidragen till distrikten följer samma tidplan som våra medlemsföreningar.

Det betyder att 30 nov är sista dag för inlämning av följande handlingar:
– Distriktets årsmötesprotokoll
– Verksamhetsberättelse
– Ekonomisk redovisning (=Årsredovisning)
– Verksamhetsplan
– Ekonomisk plan (=Budget)

Utöver det ska en aktuell kontaktlista till distriktstyrelsens medlemmar skickas till kansliet senast två veckor efter det att årsmöte har ägt rum. 
För de distrikt som lämnar in sina handlingar i tid, utgår ett grundbidrag.

Utöver det kan distrikten söka projektbidrag före samma datum som medlemskörerna, vilket är 15 mars och 15 oktober. 

Dela denna sida