SJUNGiKOR_festival_Goteborg_2024_SOLO_emblem (1)

SJUNGiKÖR-festival i Göteborg

Nästa SJUNGiKÖR-festival går av stapeln i Göteborg 20-22 september går. Ordinarie anmälningstid har nu passerat. Har du missat den och vill anmäla er kör till ev restplatser- kontakta vår festivalgeneral Patrik Wirefeldt [email protected]

INNEHÅLL

Det finns fyra olika workshops att välja emellan. Dessa är profilerade för olika åldrar och i olika genrer.

Gemensamma pass med uppvärmning och körövning av ny repertoar från Musikaliska Akademiens kompositionprojekt “Ny musik för sjungande barn”.

Möjlighet att framträda med er egen kör i Göteborgs marknadsvimmel under lördagen.

Fest/konsertkväll där alla bidrar med lekar, sånger etc.

Avslutningskonsert på söndagen.

Festivalen sker i samarbete mellan UNGiKÖR och Körcentrum VÄST. Delar av festivalen kommer att innehålla material från Musikaliska Akademiens projekt “Ny musik för unga röster”. Körledare vars körer deltar i SJUNGiKÖR-festivalen erbjuds delta i fortbildningsdagen fredagen 20 september utan extra kostnad. För anmälan till fortbildningsdagen (separat anmälan) mer information, se länkar:

Repertoardag – “Ny musik för unga röster” 

Fortbildning “Rösträtt – sång med de allra yngsta”

Anmälan

 • Anmäl er i formuläret Ange där även vilken workshop ni önskar inklusive reservalternativ. Rangordna era val.
 • I formuläret anmäler ni antal vuxna ansvariga – en förutsättning för körens deltagande att det finns 1 vuxen ledare/hjälpföräldrar per 10 deltagare som bor med sina deltagare.
 • Anmälningsavgift på 2000 kr per kör betalas in till Bankgiro 5442-8321 samtidigt som ni gör er anmälan i formuläret. Er anmälan blir bindande och giltig när betalningen av anmälningsavgiften registrerats. 
 • När anmälningstiden är över gör vi en fördelning av workshops och detta meddelas i början av juni. I den mån vi inte kan bereda er plats i önskat alternativ kommer vi erbjuda er plats i andra eller tredje alternativ.
 • Eventuell justering av deltagarantalet från er kör görs senast 15 augusti. Därefter skickas slutfaktura ut som ska betalas senast 30 augusti.
 • OBS! Vi tar endast emot körsångare med medföljande ledare/hjälpföräldrar vilka bor tillsammans med ungdomarna i golvboendet på Hvitfeldtska gymnasiet.

KONSERTMEDVERKAN

Anmäl ert intresse att framträda med ett kortare eget program nedanför.

Ni tilldelas en tid utifrån hur många körer som vill delta.

Under denna tid finns även möjlighet att njuta av Göteborgs Stadsliv och lyssna på varandra.

BOENDE

Vi erbjuder golvboende i klassrum inom ramen för festivalen. I varje klassrum ryms högst 20 personer. 

Vi behöver därför veta ert behov i rumsfördelning.

Är din kör mindre än 20 personer är det önskvärt att ni delar samma klassrum.

Ifall ni inte vill dela klassrum med annan kör – meddela oss. Det finns möjlighet för körer att delta utan golvboende, se avsnitt deltagaravgifter.

DELTAGARAVGIFTER

1000 kr/person för medlem i UNGiKÖR

1150 kr/person för icke medlem.

För festivaldeltagare utan golvboende dras 150 kr/person bort från deltagaravgiften.

I kostnaden ingår: 

 • deltagande i workshop och gemensamma sångpass.

 • frukost/lunch/middag/kvällsmål

 • konserter

 • noter

 • golvboende vid Hvitfeldtska Gymnasiet

 

VILLKOR

Ångerrätt

Ångerrätt med full återbetalning inom 14 dagar från anmälan registrerats (enligt Konsumentverkets regler.) 
Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka från dag 15 efter anmälan.
Anmälningsavgiften är bindande och återbetalas ej. Skulle festivalen bli fulltecknad och ni inte kan erbjudas plats i något alternativ kommer er anmälningsavgift att återbetalas.

Avbokning efter 15 juni

Om kören avbokar hela sitt deltagande från 15 juni till och med 14 augusti faktureras 50 procent av deltagaravgiften för antalet anmälda.
Om kören avbokar hela sitt deltagande från 15 augusti och fram till festivalens start faktureras 75 % av deltagaravgiften för antalet anmälda.

KONTAKT

Vid kontakt och frågor kring festivalens innehåll och upplägg – maila Patrik Wirefeldt på följande adress [email protected]

ÖVRIG INFORMATION

Ett par veckor innan festivalen behöver vi få kompletta listor med namn på alla deltagande. Ett nytt formulär skickas ut i samband med detta.

GDPR

Vi använder enbart era personuppgifter i samband med administrationen av festivalen. Foto/videodokumentation kommer att ske i dokumentationssyfte samt för sociala medier. För stora gruppbilder med många deltagare kommer vi inte att inhämta tillstånd i efterhand. Vid porträttfotografering kommer däremot särskilt tillstånd för publicering tas in. Det är därför viktigt att respektive kör i förväg har kontrollerat fototillstånden för sin kör. Körledaren eller reseledare från respektive grupp har ansvar för att meddela festivaladministrationen ifall någon deltagare har skyddad identitet samt att ta in medgivande kring foto/videodokumentation.

Vill ni veta mer hur vi hanterar era personuppgifter kontakta Patrik Wirefeldt på ovanstående adress.

DROGFRITT

SJUNGiKÖR-festivalen är helt drogfri. Vi hänvisar till UNGiKÖR:s TAN-policy.
För festivalen gäller att inga narkotiska preparat, alkohol, tobak, lustgas, vapes är tillåtna.
Vid upptäckt av att någon använder narkotiska preparat anmäls detta. 

Om deltagare uppträder påverkade av någon form av alkohol/droger någon gång under pågående festival får dessa avbryta sin medverkan med omgående verkan.

Dela denna sida