banner_barnochsang2

Om Barn och sång-gruppen

När man andas kommer dom ut, det går inte att sluta.

Charles 5 år, på frågan – Vad är sång?

Barn och sång-gruppen arbetade med att:

-Inspirera dem som arbetar med sjungande barn.
-Utveckla barns lust och förmåga till sång.
-Höja kunskapsnivån om barnrösten.
-Åstadkomma möten mellan vuxna om barnsång och barnröster.

Barn och sång-gruppen bildades 2002 som ett samarbetsprojekt mellan Rikskonserter, Uppsala Körcentrum och UNGiKÖR. Efter nedläggningen av Rikskonserter och omorganisering av Uppsala Körcentrum blev UNGiKÖR nu ensamt ansvarig för gruppens arbete.
Syftet med gruppen var att samla kunskap om barns förutsättningar för sång och hur man använder sig av sång i den praktiska verkligheten. Det har under året resulterat i nationella och nordiska konferenser och en bok med namnet ”Barn och sång” (Studentlitteratur) som frekvent används på högskolenivå i olika lärarutbildningar. 2011-2015 har gruppen arrangerat fortbildningsdagar för personer som arbetar med barn i åldern 4-10 år.
Barm och sång-gruppen har under alla år bestått av personer med olika bakgrund och utbildning men med den gemensamma nämnaren barns sång; musiklärare, körledare, kyrkomusiker, lärarutbildare, röstforskare m fl. Samordnare för gruppen har under åren 2002-2015 varit Gunnel Fagius, år 2016 var samordnaren Lisa Carr.

Under år 2017 valde gruppen att avsluta sin verksamhet, men det kurs- och utbildningskoncept som togs fram:
”Barn vill sjunga” hålls fortfarande runtom i landet. Numer i regi av studieförbundet Sensus.

 

 

 

 

 

 

 

Dela denna sida