KÖRT = Kör tillsammans i distrikt Nord

I Piteå har det varit festival för barn och ungdomar från Kalix, Piteå, Kiruna och Skellefteå. Klicka på rubriken och läs mer.

KÖRT- sjungikör-festival

Kört står för ”Kör tillsammans”. Den genomfördes för andra gången.

– Vi gör det i samarbete med UNGiKÖR Nord, berättar Susanna Lindmark, konstnärlig ledare och producent för barn och ungdomsmusiken vid Norrbottensmusiken.

Ute blåser det hårt. I aulan på Framnäs folkhögskola sjunger barnen och ungdomarna en låt, ”Vindens barn” och det låter mer än varmt.

Susanna Lindmark säger att körsången lever i Norrbotten, inte minst genom kommunernas musik- och kulturskolor där Mica Engström, 13, från Svensbyn, och Anton Grensjö, 18, från Piteå, är exempel på två unga röster som tycker att det är roligt att sjunga i kör.

Båda sjunger i Piteå barn- och ungdomskör. Mica sedan i höstas, Anton har sjungit i kör längre tid.

– Jag började i sjuan när jag gick Christinaskolans musikklass, säger Anton Grensjö, som går andra året på ett gymnasium i Luleå där han läser spetsutbildning i matematik.

Stärker identiteten

De barn och ungdomar som varit samlade i Piteå i helgen kom från Kiruna, Kalix, Skellefteå och Piteå och Susanna Lindmark pekar på vikten av att körsjungande ungdomar får chans att mötas.

– Vi gör detta för att stärka barn- och ungdomskörerna i länet. Körsång är ett viktigt uttryckssätt, den stärker barn och ungdomars identitet, säger Susanna Lindmark.

Under helgen har repertoaren handlat om afrikansk och arabisk musik, och musik som Susanna Lindmark komponerat och arrangerat.

– Vi har också hållit på med improvisationer, rörelser och koreografi. Ett spännande sätt att jobba där barnens och ungdomarnas kreativa förmågor kommer till sin rätt, säger Susanna Lindmark, som tror att körhelgen blir en vitaminkick för de deltagare som avslutade körmötet med finalkonsert söndag i Acusticum.

Dela denna sida