Lotta Wilund

Just nu

Succé för årets dirigentkurser i Malmö

Årets körledarkurser erbjöd många nyheter, särskilt inom barn- och ungdomskörledning. UNGIKÖR har i samverkan med övriga körförbund samt med benäget bidrag av Kulturrådet och Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond ett fullsatt spetsspår i körsång, dirigering och ledarskap för unga sångare.

Läs vidare »
Just nu

Sången på väg att tystna i samhället

UNGiKÖR har tillsammans med fyra andra stora körförbund gått samman under samlingsnamnet Körliv i samverkan med syfte att uppmärksamma vikten av att alla barn- och unga omfattas av möjligheten till gemensam sång. I samband med detta görs ett upprop för allas rätt att få sjunga

Läs vidare »
FESTIVALER, KURSER OCH PROJEKT

Nu kommer BUS-Lätt!

Som en fortsättning på Arvsfonsprojektet BUS Academy kommer nu BUS-Lätt. En fokuserad kortkurs i barnkörledning.

Läs vidare »