UNGiKÖR
Ungdomsrådet

Om oss

UNGiKÖRs ungdomsråd

Ungdomsrådet har fem huvudområden:
samarbete, utveckling, inställning, inre organisation och spridning.
Inom varje område finns ett antal långsiktiga mål som Ungdomsrådet ska arbeta mot.

Samarbete

Samarbete skall vara ett verktyg och nyckelord för Ungdomsrådets arbete inom UNGiKÖR. Genom att Ungdomsrådet är representerat i styrelsen kan vi påverka UNGiKÖRs verksamhet. Både Styrelsen och URK behöver aktivt arbeta för att främja ett aktivt och inspirerande samarbete mellan rådet och styrelsen. Det är avgörande för att skapa en tillit till varandra.Ungdomsrådet kan användas som remissinstans av styrelsen och andra delar av organisationen närhelst de behöver ungdomarnas åsikter och tankar i en viss fråga. Givetvis bör barn- och ungdomssynen genomsyra hela organisationen, rådet kan användas som ett verktyg i det arbetet.

Utveckling

Rådet skall sträva efter utveckling. Genom att sjunga och genomföra aktiviteter tillsammans, utvecklas vi som individer och körsångare i en gemenskapsanda. Rådet skall föra samman ungdomar och sträva efter att ha roligt i allt de gör.

Inställning

UNGiKÖR är en ungdomsorganisation med stort ungdomsinflytande. Därför är det viktigt att slå fast att vuxna och unga i vår organisation arbetar och behandlas jämställt på alla nivåer i organisationen. Ungdomsrådets uppgift i detta arbete blir att alltid lyfta fram det vi tror är det bästa för våra medlemmar.

Inre organisation

För att uppfylla ovanstående målsättningar måste rådet få ta del av föreningslivets alla aspekter. Rådet bör, med lämpligt stöd om behövligt, få planera och projektera i så stor utsträckning som de själva önskar. Med eget ansvar kommer engagemang och med varje medgång kommer känslan av att åstadkomma något vilket är positivt för föreningens anda.

Spridning

En viktig del i Ungdomsrådets arbete är att inspirera och uppmuntra till delaktighet. Detta skall genomsyra vårt löpande arbete på så vis att vi sprider de upplevelser vi är med om. Ett mål är att fler ungdomar, inte bara i UNGiKÖR, vill engagera sig i sin förening på ett demokratiskt sätt. Att synas, att påverka och att uppmuntra är våra ledord i spridningsarbetet.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram