Uppsala Domkyrkas Flickkör

TYP AV KÖR:
STAD: Uppsala
DIRIGENT: Margareta Raab
ÅLDER: 8-21 år