Adolf Fredriks musikklasser

TYP AV KÖR:  |  |  |  |  | 
STAD: Stockholm
DIRIGENT: Fredrik Winberg, Tony Margeta, Anna Sievers, Annika Beijer, Helena Ströberg, Karin Bjurvald, Lina Sandborgh, Natalia Edvall, Sara Lindroth, och Karin Alván
ÅLDER: 10-16 år