Distrikt: Mälardalen

Adolf Fredriks Flickkör

TYP AV KÖR:  |  |  | 
STAD: Stockholm
DIRIGENT: Fredrik Winberg
ÅLDER: 12-15 år