Göteborgs Ungdomskör

TYP AV KÖR:
STAD: Göteborg
DIRIGENT: Anne Johansson
ÅLDER: 15-28 år