UNGiKÖR
Ungdomsrådet

UNGiKÖR ledarskapsutbildning för ungdomar

Ny ledarskapsutbildning för ungdomar i höst!

UNGiKÖR:s allra första ledarskapsutbildning som genomfördes förra året blev något av en succé.

Ledarskapsutbildningen riktar sig till körintresserade ungdomar 16-25 år som - oavsett tidigare vana av ledarskap och körsång - vill förkovra sig i ledarskaps-, volontär- och föreningsfrågor inom körlivet.

Kursen innehåller bl a grundläggande orientering i ledarskap och organisation, praktisk gruppdynamik och teambuilding, grunderna i demokratiskt föreningsliv och praktiskt föreningsarbete, teori och praktik i volontärarbete, HLR-kurs, möte med svenska körledare och deras körer och mycket, mycket mer.

Efter en fullständig genomförd kurs erhåller deltagaren UNGiKÖR:s diplom.

Höstens utbildning startar 21 september.

Martin Enkvist
Jag kände mig väldigt sporrad av att de som deltog i utbildningen var andra ungdomar i samma sits och med samma mål och ambitioner som mig. Ledarskapsutbildningen har gett mig en djupare insikt i ledarens plats i gruppen. Att leda genom att vara en del av gruppen utan att tappa sin roll som ledare, samt att kunna ta itu med konflikter och bemöta olika åsikter på ett produktivt sätt tar jag med mig från kursen.
Martin Enkvist
tidigare kursdeltagare
Anmäl dig här
 1. 21-23 september i Borlänge
  TEMA: Introduktion och teambuilding.
  Möt vårt ungdomsråd!
  Presentation av UNGiKÖR.
  Introduktion i ledarskaps- och organisationsteorier.
 2. 25-27 januari 2019 i Stockholm
  TEMA: Föreningskunskap och mötesteknik.
  Seminarier om föreningslivets historia, föreningsteknik och demokratiska principer.
  Auskultation vid riksstyrelsemöte.
 3. 15-17 mars 2019 i Mora
  Förberedande volontärskap
  Utbildning i HLR (Hjärt/lungräddning)
  Grunder i projektplanering och krishantering
  Auskultation vid UNGiKÖR:s årsmöte
  Introduktion i praktiskt volontärskap
 4. 17-19 maj 2019,  plats ej klar
  TEMA: Att leda
  Verktyg och metoder i gruppdynamik, kommunikation och konflikthantering.
  Praktiska och musikaliska övningar i ledarskap.
 5. 20-22 sept 2019 i Eksjö
  Praktiskt projektarbete och volontärskap
  Vi lär oss mer om hur det är att ingå i ett team och göra en festival.
  Prova på att vara volontär vid vår SJUNGiKÖR-festival.

Pris
Anmälningsavgiften är 3000:- för medlem i UNGiKÖR eller någon av våra föreningar (varav deltagaren deponerar och återfår 2000:- efter fullständigt genomförd kurs).
Anmälningsavgiften för icke medlem är 5000:- (varav deltagaren deponerar och återfår 2000:- efter fullständigt genomförd kurs).

Resor står deltagaren för själv. (Kolla med din körförening om du kan få bidrag.)
Boende och måltider ingår i kursavgiften.

Anmäl dig här

Redan befintliga ungdomsfunktionärer och volontärer inom UNGiKÖR har möjlighet att gå kursen enligt specifikt avtal.

FRÅGOR?
Hör av dig till Mikaela Eriksson, 076-805 25 10, eller kontakta UNGiKÖRs verksamhetsledare Lotta Wilund, [email protected], för mer detaljerad information.

quote-leftquote-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram