UNGiKÖR

Distrikt Syd presenterar festivalen MOD

För tredje året i rad genomförde UNG-i-KÖR/Syd en körfestival, detta året på temat MOD på Malmö Live! Festivalen blev liksom tidigare år en succé och de 500 deltagande barn och ungdomarna leddes av välrenommerade workshopledare med inriktning på olika åldrar Dan Bornemark ledde åldrarna 6-7 år och hade med egen, komponerad musik. Elin Waileth var […]

Läs mer

UNGDOMSKÖRDAG med Almaz Yebio

Distrikt Syd`s kördag med Almaz Yebio är i hamn och det med stor belåtenhet!

Läs mer

Barnkörfestivalen “VI FINNS” i Malmö 24 september

Lördagen den 24 september höll UNGiKÖR distrikt Syd en barnkörfestivaldag med rubriken “VI FINNS”. Festivalen riktar sig till barn i åldrarna 4-12 år

Läs mer

UNGiKÖR inleder samarbete med Världens Barn

Innan sommaren inledde UNGiKÖR och Världens Barn samtal om samarbete. Vi var rörande överens om att det här är någonting vi inte bara vill, utan måste göra. Sedan dess vi fått en situation i världen som kräver det. Se vad du och din kör kan göra:

Läs mer

Rösträtt – barnens röst i centrum

Arvsfonden har beviljat stöd till ett treårigt projekt som äger rum i Skåne. Initiativtagare är Daniel Hansson (Malmö Högskola) och UNGiKÖR är projektägare.

Läs mer

Körer i distrikt Syd

Här är hela listan över medlemskörer i distriktet.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

  • Blogroll