Con Moto

TYP AV KÖR:
STAD: Åhus
DIRIGENT Ulrika Faijermo
ÅLDER 13-19 år