Sök bidrag

Här kan du läsa om hur ni söker rese- och projektbidrag. Klicka på rubriken och läs mer.

Vill du åka med din kör på festival eller genomföra ett större konsertprojekt? Som medlem i UNGiKÖR finns det flera olika bidrag du kan söka.

 

Bidrag till körer

Verksamhetsbidrag En gång om året med början 15 feb., utbetalas verksamhetsbidrag automatiskt till medlemskörerna. Bidraget grundar sig på körens storlek. En förutsättning för att man ska få sitt verksamhetsbidrag är att man året innan (senast 30 nov) skickat in de 4 dokumenten; medlemsansökningar, medlemslista, årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse.

Resebidrag 

Om din kör ska resa kan den ansöka om resebidrag. Detta kan göras vid två tillfällen varje år;  15 mars och  15 oktober. Observera att ansökan ska inkomma innan ovanstående datum och i så god tid att den hinner behandlas innan resan äger rum. Ansökan ska innehålla en resebeskrivning och en detaljerad resebudget. Dessa mailas till [email protected]
Ansökan behandlas av representanter ur styrelsen och besked om ev bidrag lämnas ca 3 veckor efter ansökningsdatum.
Omfattningen på bidraget bedöms utifrån antalet deltagare, resmål, resans längd och dignitet. Under förutsättning att ansökan blir beviljad genererar bidraget ungefär 200 kr per sångare, ibland något högre belopp vid utlandsresor.

Projektbidrag 

Körer kan ansöka om projektbidrag för större enstaka projekt, gärna samarbeten. Ansökan kan göras vid två tillfällen varje år; 15 mars och 15 oktober. Observera att ansökan ska inkomma innan ovanstående datum och i så god tid att den hinner behandlas innan projektet äger rum. Ansökan ska innehålla en projektbeskrivning och en detaljerad projektbudget. Dessa mailas till [email protected]. Därefter behandlas ansökan av representanter ur styrelsen och besked om ev bidrag lämnas ca 3 veckor efter ansökningsdatum.

Omfattningen på bidraget bedöms utifrån antalet deltagare, projektets omfattning och dignitet.

Man kan inte beviljas bidrag för resor eller projekt som redan är genomförda eller som kommer att hinna genomföras innan ansökningstiden gått ut.

 

Bidrag till distrikt

Varje år (i mars) får UNGiKÖRs nio distrikt varsitt bidrag som består av tre delar:
1. Grundbidrag betalas ut automatiskt.
2. Medlemsrelaterat bidrag betalas ut automatiskt.
3. Extra bidrag betalas inte ut automatiskt; distriktet ansöker om extra bidrag för speciella projekt.
Sista ansökningsdag 31 januari. Det finns också möjlighet att söka tilläggsbidrag senast den 31 augusti.
Distriktens bidrag ska i första hand främja samarbete inom distriktet eller mellan olika distrikt.

OBS! För att kunna få bidrag ska distriktet den 30 nov året före ha skickat in senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, verksamhetsplan och ekonomisk plan.

 

 

 

Dela denna sida