Hägerstens Ungdomskör

TYP AV KÖR:
STAD: Stockholm
DIRIGENT: Kerstin Börjeson
ÅLDER: 18-27 år