Engelbrekts Unga Röster

TYP AV KÖR:  | 
STAD: Stockholm
DIRIGENT: Karin Bäckström
ÅLDER: från 16 år