World voice day 2016

World voice day 2016

Den mänskliga rösten är fantastisk! Rösten är viktig för oss alla. Varje år firas World Voice Day över hela världen.

 

Världsröstdagen i Stockholm
– en dag för rösten
på Operahögskolan 16 april

Den mänskliga rösten är fantastisk! Det vet alla som arbetar med den. Från lärare, politiker, skådespelare och sångare till vårdpersonal, präster och poliser. Rösten är viktig för oss alla. Den 16 april firades World Voice Day. Det är en internationell dag som firas varje år för att uppmärksamma och hylla den unika mänskliga rösten. På Operahögskolan i Stockholm arrangerades en heldag med ett seminarium på eftermiddagen under rubriken Rösten – vårt arbetsverktyg och en konsert på kvällen. Medverkar gjorde bland andra Emma Vetter, operasångare, Andreas T Olsson, skådespelare, Sharon Dyall, artist, Krister Stoor, jojkare, Sven Wollter, skådespelare och klass 9E, Adolf Fredriks musikklasser under ledning av Sofia Ågren.

Läs hela programmet här
Eller se nedan!

Vi tar ofta rösten för given. Vi tänker sällan på den enorma betydelsen den har i våra liv, både som kommunikationsmedel i vardagen,  verktyg i det dagliga arbetet och som instrument för musik och teater. Rösten är vårt viktigaste instrument för kommunikation. Den är en del av vår identitet och vår personlighet. Föreställ dig hur ditt liv skulle vara utan röst. Skulle du ens kunna utföra ditt jobb ordentligt?

Den 16 april firades World Voice Day. Det är ett globalt evenemang för att uppmärksamma röstens betydelse i vår vardag och för vår livskvalitet. Arrangemanget startade 1999 i Brasilien och Portugal. På svenskt initiativ har firandet blivit globalt sedan 2013. Förra året firades World Voice Day i över 50 länder i hela världen med över 600 olika röstliga evenemang och upptåg, konserter, tv-program, symposier, öppet hus och kurser i syfte att uppmärksamma den mänskliga rösten ur alla tänkbara perspektiv. Det är en dag för alla dem som använder rösten i någon form att stanna upp och ägna en stund åt att tänka på och lära sig mer om detta unika mänskliga instrument och dess praktiska, biologiska och musikaliska funktioner. Du har bara en röst – den är viktig, ta väl hand om den!

Global Vocal Concert
I Sverige och en mängd andra länder anordnas varje år den 16 april en rad olika evenemang inom ramen för Global Vocal Concert som startar i Nya Zeeland och slutar i Hawaii. Tanken är att alltifrån körer och vokalgrupper till röstcoacher och dramaensembler ska anmäla sina evenemang till World Voice Day och att hundratals evenemang världen runt, från alla kontinenter, avlöser varandra som ett stafettlopp. Läs mer och anmäl ditt  röstevenemang här.   

I Stockholm arrangeras World Voice Day av den ideella föreningen World Voice med stöd av Kungl Musikaliska Akademien,  Propå Information, Singers Studio Sweden och Jacob Wallenbergs Stiftelse, Särskilda fonden.

Läs mer:

På den internationella hemsidan
På den svenska hemsidan

Dela denna sida