Dirigentgubbe kvadarat

Viktigt angående STIM-avgifter

Viktig information angående utbetalning av STIM-avgifter till våra medlemskörer:

På förekommen anledning har UNGiKÖR:s riksstyrelse på sitt styrelsemöte 27/1 fattat beslut om att fortsättningsvis endast lämna bidrag till STIM-avgifter som rör innevarande verksamhetsår. UiK kommer alltså inte längre att lämna bidrag till STIM- avgifter i efterhand för konserter som genomförts  längre bakåt i tiden.

UiK godtar heller inte att medlemskörer lämnar UiK:s adress som faktureringsadress till STIM.

Vi vill också påminna om att UiK inte lämnar bidrag till STIM-avgifter som täcks av annan huvudman, t ex Svenska kyrkan, skola eller annan konsertarrangör.

 

Detta gäller:

– STIM-avgifter ersätts endast till fristående körer som inte har annan huvudman som är skyldiga att stå för dessa.

– STIM-fakturan skall  adresseras direkt till respektive fristående kör och STIM-avgiften skall således även registreras på respektive kör.

– Fakturan på STIM-avgiften betalas därför först av respektive kör och fakturan skickas sedan vidare till UNGiKÖR för bidragshantering.

– UNGiKÖR godtar endast STIM:s originalfakturor (eller kopior av desamma).

 (Man kan alltså inte omarbeta eller skicka en annan”räkning” på sin STIM-avgift)

– På fakturorna ska det tydligt framgå vilken/vilka den/de konserterande körerna är samt vilken typ av evenemang det gäller; konsertens tid/plats/längd, antal besökande, om det är entré eller inte och i så fall hur många betalande osv… (detta finns vanligtvis återgivet på originalfakturan från STIM)

– Vid entrébelagda konserter som genomförts med god marginal/vinst som genererar en hög STIM-avgift förbehåller sig UNGiKÖR rätten att utvärdera vad som kan anses som skäligt bidrag.

Dela denna sida