Dirigentgubbe kvadarat

Viktigt angående STIM-avgifter

Viktig information angående utbetalning av STIM-avgifter till våra medlemskörer:

På förekommen anledning har UNGiKÖR:s riksstyrelse på sitt styrelsemöte 27/1 fattat beslut om att fortsättningsvis endast lämna bidrag till STIM-avgifter som rör innevarande verksamhetsår. UiK kommer alltså inte längre att lämna bidrag till STIM- avgifter i efterhand för konserter som genomförts  längre bakåt i tiden.

UiK godtar heller inte att medlemskörer lämnar UiK:s adress som faktureringsadress till STIM.

Vi vill också påminna om att UiK inte lämnar bidrag till STIM-avgifter som täcks av annan huvudman, t ex Svenska kyrkan, skola eller annan konsertarrangör.

 

Detta gäller:

– STIM-avgifter ersätts endast till fristående körer som inte har annan huvudman som är skyldiga att stå för dessa.

– STIM-fakturan skall  adresseras direkt till respektive fristående kör och STIM-avgiften skall således även registreras på respektive kör.

– Fakturan på STIM-avgiften betalas därför först av respektive kör och fakturan skickas sedan vidare till UNGiKÖR för bidragshantering.

– UNGiKÖR godtar endast STIM:s originalfakturor (eller kopior av desamma).

 (Man kan alltså inte omarbeta eller skicka en annan”räkning” på sin STIM-avgift)

– På fakturorna ska det tydligt framgå vilken/vilka den/de konserterande körerna är samt vilken typ av evenemang det gäller; konsertens tid/plats/längd, antal besökande, om det är entré eller inte och i så fall hur många betalande osv… (detta finns vanligtvis återgivet på originalfakturan från STIM)

– Vid entrébelagda konserter som genomförts med god marginal/vinst som genererar en hög STIM-avgift förbehåller sig UNGiKÖR rätten att utvärdera vad som kan anses som skäligt bidrag.

Dela denna sida

Dela på facebook
Dela på whatsapp
Dela på twitter
Dela på google
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på print
Dela på email