UNGiKÖR

Ny ledarskapsutbildning för ungdomar i höst!

UNGiKÖR ledarskapsutbildning för ungdomar.

Under år 2017 genomförde UNGiKÖR med stöd av Konung Gustaf V 90-årsfond i projektform arbetat för att ta fram ledarskapsutbildningar för unga korister och körledare. UNGiKÖR kunde  för första gången presentera ett ettårigt, sammanhållet ledarskapsprogram med träffar på olika platser i Sverige.
Vi har kunnat konstatera att vår allra första ledarskapsutbildning blev en succé som också uppmärksammades av hela Sveriges körliv genom vår slutpresentation av projektet som hölls vid körledarkonventet i Umeå i oktober.

Ledarskapsutbildningen riktar sig till körintresserade ungdomar 16-25 år som -oavsett tidigare vana av ledarskap och körsång- vill förkovra sig i ledarskaps-, volontär- och föreningsfrågor inom körlivet.
Kursen innehåller bl a grundläggande orientering i ledarskap och organisation, praktisk gruppdynamik och teambuilding, grunderna i demokratiskt föreningsliv och praktiskt föreningsarbete, teori och praktik i volontärarbete, HLR-kurs, möte med svenska körledare och deras körer och mycket, mycket mer.

Höstens utbildning startar 21 september
Anmäl dig här!

Efter en fullständig genomförd kurs erhåller en UNGiKÖRs diplom.

 1. 21-23 september i Dalarna
  Introduktion och teambuilding.
  Möt vårt ungdomsråd!
  Presentation av UNGiKÖR
  Introduktion i ledarskaps- och organisationsteorier.
 2. 25-27 januari 2019 i Stockholm
  Föreningskunskap och mötesteknik.
  Askultation vid riksstyrelsemöte.
  Genomgång av föreningslivets historia
  och demokratiska principer
 3. 15-17 mars 2019 i Dalarna
  Förberedande volontärskap
  Utbildning i HLR (Hjärt/lungräddning) och krishantering
  Askultation vid UNGiKÖR:s årsmöte
  Introduktion praktiskt volontärskap
 4. 17-19 maj 2019 (alt 24-26 maj) plats ej klar
  Praktiska verktyg
  Kommunikation och konflikthantering.
  Att leda praktiska och musikaliska övningar
 5. 20-22 sept alt (27-29 sept) 2019 preliminärt i Eksjö
  Praktiskt projektarbete och volontärskap
  Vi lär oss mer om hur det är att ingå i  ett team
  Prova på att vara volontär vid vår SJUNGiKÖR-festival

Pris
Anmälningsavgiften är 3000:- för medlem i UNGiKÖR eller någon av våra föreningar (varav en deponerar och återfår 2000:- efter fullständigt genomförd kurs)
Anmälningsavgiften för icke medlem 5000:- (varav en deponerar och återfår 2000:- efter fullständigt genomförd kurs)

Anmäl dig här!

Redan befintliga ungdomsfunktionärer och volontärer inom UNGiKÖR har möjlighet att gå kursen enligt specifikt avtal.
Kontakta vår verksamhetsledare Lotta Wilund lotta.wilund@ungikor.se för mer detaljerad  information och kalendarie.

90-arslogga                          uik_logo_cmyk               SVUK-logga

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

 • Blogroll