UNGiKÖR

Sveriges ungdomskör -SVUK

Vill du söka till kören eller känner du någon som vill eller skulle passa?
Besök vår nya hemsida sverigesungdomskor.se

 

 

 

Detta har vi närmast på gång:
14-18 juni. Göteborg. Ett samarbete med El Sistema- Side by Side-festivalen.
27 juni-3 juli körfestival i samarbete med Italiens nationella ungdomskör i Sorrento.

Om SVUK
Sveriges Ungdomskör (SVUK) riktar sig till ambitiösa sångare i åldrarna 16-25 år som vill lite mer med sin sång.
Sveriges Ungdomskör, ett av de mer omfattande som för närvarande bedrivs inom ramen för UNGiKÖR. Projektet bygger på idén att det i Sverige -på samma sätt som i flertalet länder ute i Europa och resten av världen- ska finnas en nationell ungdomskör med representation av unga körsångare från hela landet.  Eftersom körens träffar infaller sällan är det fullt möjligt att vara medlem i sin ordinarie kör och SVUK på samma gång.

Bakgrund
Kören inledde sitt första projekt med en sammankomst under Trettonhelgen 2011 och har sedan dess haft regelbundna träffar i form av internat, festivaler eller resor ca 3-4 gånger per år. Hittills har Sveriges Ungdomskör gjort nedslag i Stockholm, Falun, Kristianstad, Borlänge, Kalmar, Visby, Göteborg, Örebro, Lund, Stenungssund samt Varberg/Falkenberg. Kören har även rest utomlands till Norge 2011 (en turné) samt till Pésc, Ungern sommaren 2015.
Nyligen genomförde vi en jubileumsträff “SVUK 5 år” med ett internat i Stockholm. Då passade vi på att ha repetitioner samt en direktsänd Sing along-konsert tillsammans med Radiokören ifrån Berwaldhallen. Sommaren 2016 gjorde SVUK en enveckas turné på västkusten, med nedslag i Stenungsund, Varberg och Falkenberg.
Hösten 2016 genomfördes ett nytt projekt tillsammans med Radiokören. Den här gången var det inspelning av Mattias Skölds verk “We do not know where the dragosn fly” som stod på agendan.
Under trettonhelgen 2017 hölls ett internat i Linköping. Detta var ett samarbetsprojekt tillsammans med Linköpings Ungdomskör.

Dirigent
Dirigenten har alltid en hög konstnärlig och pedagogisk nivå. Oktober 2015 påbörjade vi ett nytt projekt och dirigent just nu är  Cecilia Martin-Löf

Repertoar
Repertoaren läggs för varje projektperiod, men genomgående är det stor tonvikt på svenska och nordiska kompositörer från alla epoker och genrer. Vi har även som mål att det ska finnas en viss tonvikt på nyskriven musik, representation av unga, ännu ej etablerade tonsättare samt jämvikt i fråga om genus vid val av kompositörer.

 

Vår vision
Vi hoppas att SVUK ska vara

∙ En ung, kontinuerlig aktör i Sveriges körliv

∙ En musikalisk mötesplats för unga, ambitiösa körsångare från hela landet.

∙ En konstnärlig förebild för unga körsångare runtom i landet, genom höga krav på musikalisk och sånglig kompetens.

∙ En god representant i internationella sammanhang för en levande svensk körtradition.

∙ En representant i officiella sammanhang även inom Sverige.

Ansökan och antagning
Sveriges Ungdomskör tar kontinuerligt emot förfrågningar och ansökningar av körvana sångare mellan 16 och 25 år.Den som vill söka  till Sveriges Ungdomskör gör detta genom ett förinspelat prov där förkunskaper i form av röstkvalitet, röstbehandling och tonbildning bedöms. Även den notläsningsförmåga man uppger i beskrivningen av körerfarenhet tas med i bedömningen.

Vi efterfrågar två ljudfiler. En ska bestå av en valfri sång a capella. Den andra filen ska innehålla en inspelning där den sökande sjunger den stämma man söker till ur ett välkänt körstycke, även denna a capella. (Kvaliteten från ett inspelat röstmemo räcker oftast gott.)
Filerna skickas tillsammans med en kort beskrivning av den sökandes körerfarenhet till lotta.wilund@ungikor.se som vidarebefordrar ansökan till antagningskommittén.

Vill du veta mer eller ansöka?
Ansökan går till så som beskrivs i texten ovan. Är du intresserad av en ledig plats, skicka snarast in ditt mail med bifogad, inspelad ljudfil samt kort beskrivning av dig och din körerfarenhet.

Ytterligare information om kören och dess verksamhet kan fås av UNGiKÖR:s verksamhetsledare
Lotta Wilund 0708-639939 eller lotta.wilund@ungikor.se

 

 

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

  • Blogroll