UNGiKÖR

Ladda ned

Här finns dokument att ladda ner – för medlemmar och blivande medlemmar.
Beroende på om din kör är förening eller inte förening, redan med i UNGiKÖR eller ännu inte så tillhör ni någon av de 4 kategorierna, leta upp er kategori och följ instruktionen.

Vi rekommenderar att ni använder nedanstående mallar eftersom vi då får all information som vi behöver för vår administration. Om ni har egna mallar går det lika bra att använda dem men kontrollera att samma uppgifter framgår.

Kategori 1

Kör som är medlem i UNGiKÖR och är förening

Senast 30 nov skickar ni in:
Namnlista med underskrifter
Kontaktuppgifter
Senaste årsmötesprotokoll
Senaste verksamhetsberättelse


Använd gärna våra mallar:

Medlemslistor
Kontaktuppgifter
Årsmötesprotokoll
Årsmöte – förslag på dagordning
Konstituerande styrelsemöte, förslag på dagordning
Konstituerande styrelsemöte, protokollmall
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan 

Kategori 2

Kör som är medlem i UNGiKÖR och vill bli förening

För att bilda förening och bli medlemsförening i UNGiKÖR – läs instruktion här.
Senast 30 nov skickar ni in:
Namnlista med underskrifter
Kontaktuppgifter
Er förenings stadgar
Ert första årsmötes protokoll
Verksamhetsplan


Använd gärna våra mallar:

Medlemslistor
Kontaktuppgifter
Förslag på stadgar
Första årsmötet, förslag på dagordning
Första årsmötet, protokollmall
Konstituerande styrelsemöte, förslag på dagordning
Konstituerande styrelsemöte, protokollmall
Verksamhetsplan 

 

Kategori 3

Kör som vill bli medlem i UNGiKÖR och redan är förening

Senast 30 nov skickar ni in:
Namnlista med underskrifter
Ansökan från er förening att vara med i UNGiKÖR
Er förenings stadgar
Senaste årsmötesprotokoll


Använd gärna våra mallar:

Medlemslistor
Ansökan om medlemsskap i UNGiKÖR
Årsmöte – förslag på dagordning
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan 

Kategori 4

Kör som vill bli medlem i UNGiKÖR och vill bli förening

För att bilda förening och bli medlemsförening i UNGiKÖR – läs instruktion här.


Senast 30 nov skickar ni in:
Namnlista med underskrifter
Ansökan från er förening att vara med i UNGiKÖR
Er förenings stadgar
Senaste årsmötesprotokoll
Verksamhetsplan


Använd gärna våra mallar:

Medlemslistor
Ansökan om medlemsskap i UNGiKÖR
Förslag på stadgar
Första årsmötet, förslag på dagordning
Första årsmötet, protokollmall
Konstituerande styrelsemöte, förslag på dagordning
Konstituerande styrelsemöte, protokollmall
Verksamhetsplan 

 

Informationsfolder om UNGiKÖR

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

  • Blogroll