UNGiKÖR

Susanna Lindmark - Årets Barn- och Ungdomskörledare 2017

Susanna Lindmark årets barn- och ungdomskörledare

Under öppningsceremonin vid körledarkonventet i Umeå den 13 oktober delade vi ut utmärkelsen Årets Barn- och Ungdomskörledare till Susanna Lindmark.

Läs mer

Viktigt angående STIM-avgifter

Fr o m mars månad inträder vissa förändringar i avtalet mellan UNGiKÖR och STIM

Läs mer

Årets Barn- och Ungdomskörledare 2016

Årets Barn- och Ungdomskörledare 2016 är utsedd! UNGiKÖR säger ett varmt grattis till Birgitta Mannerström Molin, Göteborg

Läs mer

Årets Barn- och Ungdomskörledare 2015

Gunnel och Lars-Ewe Nilsson, Stockholm tilldelades lördagen den 3 oktober utmärkelsen “Årets Barn- och Ungdomskörledare”

Läs mer

Om UNGiKÖR

UNGiKÖR är Sveriges Barn- och Ungdomskörförbund med medlemmar över hela landet. Vi ger barn- och ungdomskörer ekonomiska bidrag till sin verksamhet, arrangerar festivaler och kurser, skapar opinion i frågor som rör barn/ungdomars och sång, samlar information och kunskap på området och mycket, mycket mer.

Läs mer

UNGiKÖRs styrelse

På årsmötet 2017 valdes Helena Parrow åter till ordförande för UNGiKÖR.

Läs mer

Mer än tjugo år med sång – historien om UNGiKÖR

»Gör något som kan främja Sveriges barn- och ungdomskörer.«
Det var ett av uppdragen Madeleine Uggla fick när hon blev ordförande i Sveriges körförbund i mitten av 80-talet.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

  • Blogroll