UNGiKÖR

barn

Inspirationsdag för dig som jobbar med barn från förskolan till grundskolans lägre årskurser

Inspirationsdag på SMI, Stockholm lördag 20 september är nu fulltecknad. Det stora intresset visar tydligt på hur angeläget ämnet är för många och vi hoppas därför kunna återkomma med fler kurser.

Läs mer

banner_barnochsang2

Om “Barn och sång”

Vad är projektet Barn och sång? Klicka på rubriken och läs mer.

Läs mer

Jag kan inte leva utan sång! Emil, 10 år

Barn vill sjunga! Sång är självklart för de allra flesta barn, men det är inte alltid självklart att omvärlden ger dem de bästa förutsättningarna. Klicka på rubriken och läs mer.

Läs mer

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter angående Barn och sång? Välkommen att höra av dig till någon av oss i projektgruppen.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!